SKK´s uppfödarutbildning

Madelaine har genomgått Svenska kennelklubbens uppfödarutbildning och vi har därmed god kunskap om avel och uppfödning av hundar och de regelverk som gäller. Allt för att bidra till en seriös och god djurhållning och verka för sund hundavel. Vi är givetvis medlemmar i såväl Svenska kennelklubben som våra rasers ras- och specialklubbar.