Gården

Göransberg är en gård strax utanför Växjö i Småland. Gården tillhör byn Västorp, i socknen Furuby som ligger inom Växjö kommun.

Göransberg är omgärdat av skog men genom århundraden av brukande har det vuxit fram mindre åkrar och ängar omgärdade av stenmurar.

De äldsta nuvarande byggnaderna är från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal.

Det har sannolikt funnits djur på gården till och från i många, många hundra år. Numera finns det hästar, får, höns, ankor, katter och hundar på gården, och så vi familjen Agmell Zethraeus.

Gårdens historia

Vi vet fortfarande inte hur gården har fått namnet Göransberg. En teori som bara är vår egen och inte har något som helst belägg är att det hör ihop med betydelsen av namnet ”Göran” som betyder lantbrukare eller bonde och att gården ligger på en höjd (granngården heter Berget). Alltså typ ”bondens berg” men det är som sagt bara våra egna funderingar.

Det vi däremot vet om gården är att den uppfördes i sin nuvarande form och arrondering under tidigt 1900-tal då bland annat den nuvarande ladugården byggdes 1916-1917. Det nuvarande boningshuset uppfördes någon gång sent 1700- eller tidigt 1800-tal.

Från 1911 till 1972 beboddes Göransberg av Linus och Emmy Ekstrand vars hårda arbete ligger till grund för allt det gården är idag. De byggde, utvecklade och moderniserade boningshus och övriga byggnader, de bröt och brukade markerna genom både åkerbruk och bete samt vårdade skogen till kommande generationer.

När Linus och Emmy blev för gamla för att bo kvar ärvdes gården av deras barn och barnbarn. Ingen av dessa bodde permanent på Göransberg men det gjordes vissa enklare moderniseringar av bostadshuset som att dra el, vatten och avlopp, installera dusch, toa och tvättmöjligheter någon gång under 1970 – 80-talet.

Kanske var det tur att gården inte beboddes permanent under denna tid då många gårdar moderniserades hårt. På Göransberg fick det tidlösa vara kvar i form av vedspis, kakelugnar, höga lister och trösklar, gamla dörrar och smideslås samt fönster med spröjs och snickarglädje.

Gården såldes vidare år 2000 och boningshuset underhölls fortfarande som ett tillfälligt sommarboende och ekonomibyggnaderna togs om hand.

Boningshuset på Göransberg såsom det ser ut idag.
Boningshuset någon gång kring 1910. Den äldre ladugården syns till höger i bild. Till höger syns också en stig som leder mot den mindre stugan.

År 2013 lades gården ut till försäljning och det var då vi kom till Göransberg för första gången. Då var boningshuset i stort behov av omvårdnad. Ytterdörren var inslagen, alla vattenledningar sönderfrusna och elen i behov av upprustning. Toaletter, dusch och tvättutrymme behövde en helrenovering och det fanns inget modernt kök utan bara en diskbänk och en gammal men fungerande vedspis. Ladugården var gammal och behövde moderniseras en hel del för att passa oss och betesmarkerna mycket igenvuxna.

Trots brister och utmaningar steg Göransberg rätt in i våra hjärtan från allra första dagen. Vi satsade och köpte gården och det är ett val vi aldrig ångrat. Efter att Göransberg stått tomt i över 50 år flyttade vi in och idag är det vårt hem. Vi jobbar hårt, likt Linus och Emmy gjorde hundra år före oss, för att hålla gården fin och i ordning och full av glädje och liv.

Göransberg några månader efter att vi köpt gården.

Innan Linus och Emmy då? Ja, tyvärr vet vi inte så mycket om Göransberg dessförinnan. Vi vet att det fanns ett boningshus till när Emmy och Linus bodde här. En stuga som ska ha byggts så tidigt som på 1600-talet och tyvärr revs någon gång under tidigt 2000-tal. Sannolikt var den då i mycket dåligt skick.

Den gamla ladugården ska ha legat strax bakom det stora boningshuset (det som fortfarande finns kvar) och revs förmodligen i början av 1900-talet i samband med bygget av den nyare ladugården. Bakom den nuvarande ladugården finns ett litet timrat uthus som vi misstänker är mycket gammalt (1700-tal?) och liksom inbyggt i den nyare ladugården.

Linus och Emmy köpte gården år 1910 av Johan August Nilsson år som i sin tur övertagit den år 1901 av Peter Olof Sigfridsson och hans hustru Anna Kajsa Johansdotter som ägde Göransberg från 1876. Dessförinnan ägdes gården av Sigfrid Johansson och hans hustru Anna Stina Petersdotter. Denna familj härstammade sannolikt från Amundsgård nere i byn till vilken Göransberg lär ha hört tidigare.

Längre tillbaka än så vet vi tyvärr inte mer i dagsläget men byn Västorp bär i sig spår av bosättningar från stenåldern så det är inte osannolikt att tänka sig att det funnits människor och boskapsdjur på Göransberg under mycket lång tid.

Göransberg under Linus och Emmys tid. Den äldre stugan syns till höger i bild.