Hundar

Här på Göransberg har vi aktiva och arbetande hundar vars huvudsyfte är jakt. Vi tränar dem i enlighet med det ändamål som respektive ras har avlats fram för. Alla våra hundar får chans att meriteras inom sitt område. Givetvis är hundarna även älskade familjemedlemmar och våra nära vänner och följeslagare i vardagen.

De hundtyper vi har kommit att fastna för är dels den mångsidiga stående jakthundsrasen strävhårig vorsteh och den apporterande hundrasen golden retriever. Varför vi har fastnat för just de raserna och våra tankar kring vår avel och uppfödning av dem kan du läsa längre ner på den här sidan.

Genom åren har vi även haft jack russel terrier och jämthundar vilket också är raser som ligger oss mycket varmt om hjärtat.

Uppfödning och kennel Göransberg

Genom vår uppfödning och kennelverksamhet vill vi få fram bra jakthundar som även är trevliga sällskaps- och familjehundar. För att meritera och utvärdera våra hundars egenskaper samt lämplighet för avel testar vi dem på jaktprov, visar dem på utställning och gör de hälsotester som är relevanta för rasen. Vi tar även hjälp av mentaltester såsom BPH och FB-r (funktionsbeskrivning, retriever) för att välja ut våra avelsdjur.

Givetvis är vi medlemmar i SKK samt relevanta ras- och specialklubbar vilkas avelsrekommendationer är vägledande för hur vi väljer ut de hundar vi väljer att avla på. Vi har genomgått Svenska kennelklubbens (SKK) uppfödarutbildning och har genom besök av kennelkonsulent (senast 2023) blivit godkända som uppfödare av SKK.

Om strävhårig vorsteh (Deutsch Drahthaar)

Om en inbiten jägare bara kan ha en hund är det en vorsteh det ska vara.

Den strävhåriga vorstehn är en mångsidig stående jakthund som ska besitta alla nödvändiga egenskaper för att kunna arbeta på fält, i skog och i vatten både före och efter skottet. Det är hela tiden en balansgång mellan hundens förmåga och vilja att aktivt söka efter jaktbart vilt, och att respektera förarens anvisningar, att därefter snabbt växla över till att söka efter fällt eller skadat vilt för att snabbt hämta in till sin förare eller leda denne till viltet .

En strävhåriga vorsteh ska med andra ord fungera som stående och stötande hund och som eftersökshund på såväl småvilt som högvilt och rovdjur. De är alltså jaktligt en riktig allroundhund som i princip ska behärska jakt på allt och jaktens alla delar, från sök och spår, eftersök, vid behov avslut samt apportering och även bringsel det vill säga kunna leta upp fällt högvilt och rapportera till sin förare att hunden vet var viltet finns när det är för stort att apportera.

Den strävhåriga vorstehn härstammar från Tyskland och avlades fram särskilt för att klara jakt på olika typer av vilt och för att vara en allroundjakthund, ofta hamnar dock fokus idag mycket på dess egenskaper som fågelhund då detta som sagt är en krävande uppgift för en hund och det bara är några få raser som behärskar det.

För oss är det viktigt att just mångsidigheten hos den strävhåriga vorstehn tas i beaktande och att det även fortsättningsvis får vara den utmärkta, mångsidiga jakthund som den avlades fram för att vara.

Får vorstehn utlopp för sin stora jaktlust och tränas för dessa uppgifter blir de oftast även alldeles utmärkta familjehundar som visar stor tillgivenhet och vänlighet.

Om golden retriever

Harmoni och vänlighet är två ord som väl beskriver en golden retriever. Detta ska utstrålas i så väl exteriör och rörelser, som i samarbetet med förare likväl som i apporteringen.

Även om det är egenskaper som dessutom gör golden retrievern till en alldeles utmärkt sällskaps- och familjehund samt för flera andra användningsområden inom till exempel bruks- och tjänstehundsaktiviteter, så är det i grunden en jakthund. Golden retrievern härstammar från Skottland och dess ursprungliga syfte var att apportera, ofta i vatten.

Till skillnad från många andra jakthundar är retrieverns arbete helt och hållet efter skottet.

Mycket av deras egenskaper hänger samman med att de ska följa sin förare, vänta lugnt medan de andra delarna av jakten sker eller när andra hundar arbetar, och sedan på given signal sätta iväg och hämta hem det fällda viltet när föraren ger signal om det.

Golden retrievern ska både själv uppmärksamma markeringar (fällningar) och kunna komma ihåg och arbeta efter dem, och kunna följa sin förares dirigering för att med hjälp av sin nos hitta och föra hem bytet. De behöver alltså behärska även spårarbete då viltet kan vara skadskjutet och förflyttat sig från nedslagsplatsen. Då är hundens uppgift att följa spåret och hämta hem bytet utan att skada det ytterligare.

Golden retrievern är särskilt väl lämpad för att apportera i vatten eftersom de ofta är starka och duktiga simmare och mycket vattenglada.