Hyra boxplats

På Göransberg finns ett av Länsstyrelsen godkänt stall och verksamheten är kvalitetssäkrad med ”säker hästverksamhet”.

Det finns en spolspilta med varmt och kallt vatten, en sadelkammare och en foderkammare . I stora stalldelen finns det fyra boxar på vardera 9 kvm och en box på 12 kvm, alla boxar i denna stalldel har automatisk vattenkopp med cirkulerande vatten.

I lilla stallet finns det två boxar på vardera 12 kvm, utan vattenkopp, samt en bred stallgång med möjlighet att binda upp två hästar samtidigt.

Båda stalldelarna är väl ventilerade och helt oisolerade, det vill säga håller i princip utetemperatur året om. Detta ger ett mycket gott stallklimat för hästarna.

Vi ombesörjer vanligtvis samtliga fodringar samt in- och utsläpp efter gårdens rutiner. Hösilage, spån, havre och mineraler finns på gården och kan köpas efter behov. Det finns visst utrymme för förvaring av eget foder.

Till varje box hör tillgång till rasthage. Därtill finns sjukhage samt sommarhage eller beroende på tillväxt med mera, eventuellt sommarbete.

Alla hagar underhålls kontinuerligt och eftersom parasitstatus kontrolleras årligen, vinterhagarna mockas och att hagar och beten dessutom växelbetas med gårdens får, har vi ovanligt friska och ”rena” hagar och beten. 

Alla uppstallade hästar förbinds att följa gårdens avmaskningsrutiner.

Kring Göransberg finns det många vägar med fina ridmöjligheter på varierande underlag samt minimalt med motortrafik.