Får och lamm

På Göransberg föder vi upp lamm av rasen gotlandsfår. Lammen föds på våren och går på bete med tackorna under hela sommaren. Målsättningen är att så många som möjligt ska hålla livdjurskvalitet och säljas som avelsdjur. De som inte går vidare i avel, körs till ett lokalt slakteri.

Alla våra tackor hålls i rymliga beteshagar med sina lamm under sommaren och hålls på lösdrift under vintern.

Djurens välbefinnande

Det är av yttersta vikt för oss att alla våra djur mår bra under hela sin livstid.

Alla våra djur har MV3-status, är fria från klövröta och är anslutna till Elitlamm. Vi är med i Gård & Djurhälsan samt Länsstyrelsens program för utökad djurhälsa. Alla får och lamm träckprovas och avmaskas kontinuerligt.

Nya djur träckprovas och avmaskas alltid och hålls i karantän för att inte äventyra besättning och markhygien. Vi har tack vare det aldrig haft problem med stora mängder parasiter eller parasiter av allvarlig art

Dräktighet och digivning

Tackorna betäcks under tidig höst och hålls under vintern på lösdrift inomhus. Då har de fri tillgång till näringsrikt grovfoder (hösilage) och får även kraftfoder mot slutet av dräktigheten för att vi ska vara säkra på att varje tacka får den näring och den energi hon behöver.

Lammen föds i mars- april och när de är 1-2 månader gamla får de gå ut på bete tillsammans med sina mödrar. 

Betesmarker

Våra betesmarker består av lätt kuperad ängsmark, vall samt en del skogspartier.

Alla får och lamm går ut på bete i maj/juni och tackorna tas in fram på hösten. Lammen skiljs av i slutet av sommaren och går sedan på bete tills vi själva kör dem till ett lokalt slakteri.

Vi har ambitionen att hålla betesmarkerna så parasitfria som möjligt. Av den anledningen är betesmarken indelad i olika sektioner för att underlätta växelbete med gårdens hästar men även för att hela säsongen kunna erbjuda våra får och lamm ett näringsrikt och parasitfritt bete.