Livdjur

Vårt främsta syfte är att avla fram livdjur för vidare avel dels här på Göransberg, dels för försäljning till andra besättningar.

Ambitionen att så många som möjligt av de lamm som föds ska hålla livdjurs- och avelskvalitet. Av den anledningen är vi mycket noga med urvalet av avelsdjur där fokus ligger på välbyggda djur med god pälskvalitet. Alla lamm mönstras för att vi ska kunna skilja ut de bästa avelsdjuren som sedan antingen säljs eller går in i besättningen på Göransberg.

Eftersom vi har i huvudsak gotlandsfår samt korsningar med gotlandsfår, är alla lamm födda under våren och säljs efter avvänjning framåt sensommar och höst. Ibland har vi djur att avvara även under andra delar av året. Om du är intresserad av livdjur är du välkommen att kontakta oss.

Alla våra djur har MV3-status, är fria från klövröta och är anslutna till Elitlamm. Observera att vi bara säljer livdjur till dig med SE-nummer. Vi är med i Gård & Djurhälsan samt Länsstyrelsens program för utökad djurhälsa.

Om du är intresserad av livdjur är du välkommen att kontakta oss.

Om gotlandsfår

Gotlandsfåret härstammar precis som det låter från Gotland. Det är en härdig ras som passar väl även på de steniga och skiftande betesmarkerna i Småland.

Tack vare gotlandsfårens storlek och pälskvalitet lämpar de sig väl för produktion av kött och skinn. Lammen föds på våren och är då svarta men ljusnar under sommaren och blir sedan ljust eller mörkt grå. De vuxna djuren är alltid grå med svarta huvuden och ben. Vita tecken på huvud och ben förekommer ibland.